Home PROZA Draško Sikimić: Čvor na omči (odlomak iz romana)