Home PROZA Andrija Škare: Novi dio grada (odlomak)