Home PROZA Sven Popović: Mali i Levijatan (četvrto poglavlje)