Home PROZA Marija Andrijašević: Zemlja bez sutona, odlomak iz romana