Home PROZA Marina Vujčić: Odlomak iz romana Pedeset cigareta za Elenu