Home KNJIGA Damir Šodan: Ako želi ostati subverzivna, književnost bi trebala biti transparentnija i direktnija