Home KNJIGA Marko Pogačar: Strategije otpora koncentrirane su u pojedincima