Home PROZA Sven Popović: Mali i Levijatan, Festival tkanja, dio treći