Home PROZA Andrija Škare: Dva prsta iznad gležnja (odlomak iz romana)