Home MUZIKA Hana Tiro: Da li prošlost ima smislenu vrijednost? Indie rock filozofija 21. stoljeća