Đoko Zdraveski: Dijalektika bića

desi se pesma

nije mi svejedno.
odreagujem. zanemim.
zaboli me. krenu pitanja.
krenu poklapanja. čarobni
sretaji. košava u lice.
zajednički smišljane fraze.
sećanja. stari skriveni išareti.
kad se gleda u sat, na primer.
nemušti rastanci. kolebanja.
nespretni zagrljaji.
ćutanja. tišine.

dedikar ikaral

kako objasniti sebe
sebi
drugima
kako objasniti sve svoje
kontradikcije
sve unutrašnje sprege
dijalektiku svog bića
kako pronaći harmoniju
između crnog i belog
između početka i kraja
kruga
između prve i poslednje
kuće
kako spojiti mesec sa suncem
napraviti manastir od grada
od svoga tela hram
kako ući među ljude
kako ostati sam sa sobom
miran
kako izdržati na vetru
tuđih reči
tuđih pogleda
na svet
kako ne baciti kamen
prećutati
najlakše je
odmahnuti rukom
nasmešiti se
kao da razumeš sve
i sebe
i svet
u sebi
i van sebe
i svoje strahove
sve
i svoje snove
sve
i svoje ponore
i sve
vrhove svojih planina

kako umiriti more
rasterati oblake
postati prazan
potpuno
prazan
proziran
prozreti sebe

znaci

kad sam bio mali
uvežbavao sam svoj nevešti autogram
na zamagljenom staklu
starog crvenog automobila

danas na staklu tuš kabine
ispisujem kažiprstom
znake koje ne razumem

znam samo to da dolaze
iz nekog daljeg detinjstva

Đoko Zdraveski

Share