Nikolina Todorović: Udisaji bez zraka

BOJE I ŽIVOTI

U sumrak smo po nebu prolili svoje postojanje.
Ti sa jedne strane.
Ja sa druge strane.

U sumrak sam zadnji put osjetila život.
Gledala sam kako boje iščezavaju iz mene i odlaze nebu.

Sad ne osjećam ništa osim purpurne boje.

Nikolina 2

AGONIJA

Sinoć sam sanjala tebe,
sa druge strane, iza ogledala
u crnom.
A ja sam progutala staklo i povraćala krv.
Nisi mogla da prođeš sa druge strane
ogledala
Da mi pomogneš, da me dotakneš.
Plakala si i dozivala me.

Šta misliš koliko mi je teško bilo probuditi se,
a znati da te više ne mogu dotaći
ni u ogledalu?

Nikolina 1

DAN I JEDNA VJEČNOST

Zemlju dotaknuh, u nutrinu prodrijeh,
da joj napokon kažem
Što bez krvi istrunuh,
što bez života umrijeh.
Što bez vode žeđ ugasih,
što bez zraka udahnuh.

Proći će još jedan dan i vječnost
kad se opet budem spuštala.
Već tada prestat ću biti sama
već tada bit će nas dvoje.
Vrijeme će stati između
dva dana i dvije vječnosti
Postojat će
dvije prošlosti i dvije sadašnjosti.
A između njih mi opet
Zajedno

Đavo i ja.

Nikolina Todorović

Share