Željana Vukanac: Prihvatam mističnost sveta

Prolaznost

Napravila sam svoj kalendar
to je bio prvi simptom
prazan list papira izdelila
vertikalno i horizontalno
iz čistog prkosa dala vremenu svoj oblik
da se zapita čovek
danima dala broj
i svakom sunce, jedrenjak, talase ili grane
tako su postali moje vlasništvo
još malo pa ultimativni gospodar svemira
Nastavi čitati Željana Vukanac: Prihvatam mističnost sveta

Share