Warpoed

Wrapped / Obavijen

Wrapped je animirani film koji na simboličan način pokazuje sukob prirode i modernog svijeta. Film je nastao kao diplomski rad u okviru predmeta Animacije na Institutu za animaciju, efekte i digitalnu postprodukcija na Filmskoj akademiji Baden-Wuerttemberg od strane Romana Kaelina, Falka Paepera i Floriana Wittmanna koji su idejni tvorci, realizatori i režiseri. Od maju 2014. prikazan je na preko 100 festivala od Kine, Njemačke, SAD, Kanade, Rusije, Argentine, a nagrađen je na CineMAiubit – International Student Film Festival, L.A. Shorts Fest, Tribeca Film Festival, Visual Effects Society Awards i mnogim drugim festivalima.

Wrapped from Crave on Vimeo.

Share